Nieuwsbrief

RECAST

Recast is de Society 5.0 nieuwsbrief en netwerk over design, techniek en samenleving. Samen met onze lezers verkennen we de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

Your hosts

Martijn de Waal

Professor Civic Interaction Design

Gijs Gootjes

Head of Strategy & Organisation

Nieuwe manieren om naar onze wereld te kijken

Recast verkent nieuwe manieren om te kijken naar de wereld, zodat we de toekomst op een sociale, duurzame manier kunnen vormgeven. Een toekomst waarin we technologieën ontwerpen vanuit publieke waarden die bijdragen aan een democratische samenleving.

Met ons netwerk zoeken we de verhalen, ideeën en ontwerppraktijken die zo’n recast van onze toekomst mogelijk maken. Welke visies en denkkaders kunnen de weg wijzen? Met welke nieuwe prototypes, praktijken en processen kunnen wij die visies realiseren? En welke rolverdeling is nodig om deze experimenten tot een succes te maken?

Aankaarten, aanjagen en aanpakken

Recast staat voor de perspectieven, mallen en rollen  die ons kunnen helpen bij het ontwerpen van onze samenleving. Daarbij kijken we specifiek naar de rol van design en nieuwe technologie. De digitale transitie heeft namelijk verstrekkende gevolgen voorde samenleving, for better or for worse. Daar kunnen ontwerpers een belangrijke rol bij spelen. Zij kunnen maatschappelijke thema’s aankaarten, aanjagen en aanpakken.

Daarom zoekt ons netwerk antwoord op vragen als: hoe werken deze nieuwe manieren van ontwerpen? Hoe kunnen we digitale platforms, slimme steden (smart cities) en de metaverse zo ontwerpen dat publieke waarden centraal staan? Welke rol kan design spelen in het adresseren van maatschappelijke opgaven?

Groeiend netwerk

Terwijl klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de democratie het nieuws beheersen, gaan wij met onze lezers op zoek naar nieuwe perspectieven. Ter inspiratie en als startpunt van een bredere discussie over de vormgeving van de digitale samenleving. En hopelijk als begin van een groeiend netwerk van studenten, professionals, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers.

Tweewekelijkse nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief beschouwen we iedere twee weken ontwikkelingen, oplossingen of toekomstscenario’s die volgens ons kunnen bijdragen aan een recast. Daaromheen verwijzen we naar artikelen, producten en evenementen. Meld je hier aan!

Wil je interessante events, producten of publicaties met ons delen? Stuur ons via mail of Linkedin.

 

Nieuwsbrieven