Updates

SLIM funding / SLIM regeling

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft kortgeleden een nieuwe regeling geïntroduceerd, gericht op MKB bedrijven. Zij kunnen aanspraak maken op subsidies om te investeren in levenlang ontwikkelen en zo hun marktpositie verstevigen. Het maximaal te verkrijgen bedrag is 24.999 euro, waar kleine bedrijven 20% bijdragen en grotere bedrijven 40%. Kijk voor meer informatie op de SLIM website.

Hoe kunnen wij helpen?

  • De leerdoelen en behoeften van u of uw organisatie in kaart brengen en via een innovatief design proces een leerplan opzetten
  • Ondersteunen en helpen met de implementatie van de leerdoelen met verschillende tools, methodes, cursussen en unieke manier van projectwerken
  • Door een praktisch leertraject aan te bieden dat hands-on ervaring oplevert

Waarom de Digital Society School?

Wij zijn een energieke, multidisciplinaire organisatie met de focus op drie hoofdthema’s: Digitale Transformatie, Diversiteit & Inclusie en Duurzaamheid.

We combineren Design Thinking met een betekenisvolle integratie van technologie om bedrijven en burgers te helpen in de digitale transformatie van bedrijven en de samenleving. Vanuit onze projecten en cursussen delen we handvatten en kennis om studenten en werkenden de juiste skills en mindset te geven. Zij worden zo Transformation Designers met een hart voor de United Nations Sustainable Development Goals. Ook wel bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Als onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam hebben wij toegang tot een uitgebreid netwerk van expertisecentra en een actieve rol in het maken van programma’s voor een leven lang ontwikkelen.

De eerste deadline voor de subsidie Leren en Ontwikkelen in het MKB was 31 maart 2020. Neem vrijblijvend contact met ons op om samen naar de mogelijkheden te kijken voor uw SLIM subsidie. De aankomende deadline dit jaar is 30 september.


The Dutch Ministry of Social Affairs and Employment has recently introduced a new subsidy ruling specifically targeted at Small and Medium Enterprises to stimulate investment in their lifelong learning and development to strengthen their position in the market. The maximum subsidy amount is EUR 24.999 where small companies contribute 20% and bigger ones contribute 40%. More information can be found here.

How can we help?

  • Charting out your (organisation’s) learning goals and needs and creating a learning plan together through an innovative design process
  • Supporting and helping with implementation of (some of) the learning goals through our variety of tools, methods, offered courses and unique way of working through projects
  • Offering a practical learning trajectory to gain hands-on experience.

Why Digital Society School?

We are an energetic, multidisciplinary School that focuses on three core themes: Digital Transformation; Diversity & Inclusion; and Sustainability. We combine design thinking with meaningful integration of technology to help companies and citizens in the digital transformation of business and society. Through our projects and courses, we share tools and knowledge to empower both students and professionals with skills and mindset to become Transformation Designers with a heart for the United Nations Sustainable Development Goals. We are part of the Amsterdam University of Applied Sciences which has an extensive network of expertise centra, and which plays an active role in developing lifelong learning programmes.

The first deadline for submission was March 31, 2020 so contact us now and let’s submit an application together for the SLIM funding! The second deadline is September 30.